ورود به باشگاه نوین یار
کد ملی
رمز عبور
 
ثبت نام
 

تغییر اعضاء هیأت مدیره شرکت آتیه تابان نوین (سهامی خاص) در آبان ماه سال 1396

تعداد بازدید : 421
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۸/۱۴
جلسه هیأت مدیره شرکت با حضور کلیه اعضاء هیأت مدیره در محل قانونی شرکت رأس ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 01/08/96 تشکیل گردید و اعضاء جدید هیأت مدیره شرکت آتیه تابان نوین برای دوره جدید 2 ساله معرفی شدند

جلسه هیأت مدیره شرکت با حضور کلیه اعضاء هیأت مدیره در محل قانونی شرکت رأس ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 01/08/96 تشکیل گردید.  

ابتدا احکام اعضاء جدید هیأت مدیره به استناد مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 04/07/96به شرح ذیل قرائت شد : 

1- آقای علی بهرامی به نمایندگی از شرکت تأمین آتیه درخشان نوین (سهامی خاص) 

2- آقای علیرضا شفیق به نمایندگی از شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین (سهامی خاص) 

3- آقای محمدحسن بهرامی به نمایندگی از شرکت بین المللی اشتاد تجارت شرق (سهامی خاص) 

سپس نسبت به انتصاب سمت اعضاء، انتخاب مدیرعامل و امضاء مجاز اخذ رأی و تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ شد:  

1- آقای علی بهرامی به نمایندگی از شرکت تأمین آتیه درخشان نوین (سهامی خاص) به سمت رئیس هیأت مدیره

2- آقای علیرضا شفیق به نمایندگی از شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین (سهامی خاص) به سمت نایب رئیس هیأت مدیره

3- آقای محمدحسن بهرامی به نمایندگی از شرکت بین المللی اشتاد تجارت شرق (سهامی خاص) به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره 

برای دوره 2 ساله هیأت مدیره انتخاب شدند. 

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال